lima corporate
IT | EN
You are here: Corporate - Worldwide - Slovakia
Lima SK so sídlom v srdci Slovenska bola založená v roku 2008 ako dcérska spoločnosť renomovanej talianskej firmy Lima-Lto, ktorá je medzinárodne rešpektovaným výrobcom kĺbnych náhrad, vyznačujúcich sa vysokou úrovňou technologického spracovania a inovatívnosti.

Cieľom aktivít Lima SK je, prostredníctvom snahy o skĺbenie výnimočných produktov s bezchybným servisom, v spolupráci so slovenskými ortopédmi a ortopedickými pracoviskami, prispievať k zlepšovaniu kvality života ortopedických pacientov v Slovenskej republike a k rozvoju slovenskej ortopedickej tradície.
Lima SK s.r.o.
Zvolenská cesta 14
97405 Banská Bystrica-Slovakia
t.: +421 484 161133
f.: +421 484 161138
e.: info@lima-sk.sk